Main image

Markedets bedste garanti varer i 50 år

Alle Pergo-garantier i forbindelse med gulv i boliger* dækker produktets fulde værdi. Dette betyder, at hvis dit gulv beskadiges under garantiperioden, får du et erstatningsgulv til samme værdi som det oprindelige gulv.

Hvad er en 50 års 3-i-1-garanti?
3-i-1-garantien er en forbrugergaranti, der omfatter gennemslidning, pletter og solblegning.

Hvad omfatter den 50 års 3-i-1-garanti?
I garantiens løbetid garanterer vi, at:
- gulvets laminatoverflade ikke gennemslides
- gulvets laminatoverflade ikke falmer som følge af sollys eller elektrisk lys
- gulvet ikke plettes af væsker, som normalt findes i hjemlige omgivelser.

Pergos garantier er underkastet lokal lovgivning og kan derfor variere fra land til land. For yderligere oplysninger om Pergos garanti i dit land, kan du kontakte din lokale forhandler.

*Erhvervsgaranti ydes efter anmodning.

More information about consumer guarantee:

Consumer_guarantee_laminateflooring.pdf