Main image

Organisasjonen

Pergo AG, som holder til i Baar i Sveits, er hovedkontor og senter for alle aktiviteter som angår det globale merket, FoU og åndsverksrettigheter. Alle produksjons, distribusjons- og salgsoperasjoner for Nord-Amerika drives av Pergo LLC, som holder til i Garner, North Carolina, USA. Pergo (Europe) AB i Trelleborg i Sverige håndterer alle produksjons-, distribusjons- og salgsoperasjoner for Europa og Asia.

Åndsverksrettigheter
Pergo anses som oppfinneren av laminatgulv og har utviklet innovative og banebrytende produkter og teknologier på området. Vår omfattende portefølje av åndsverksrettigheter er beskyttet og markedsføres under en egen forretningsenhet. Hvis du vil vite mer om våre åndsverksrettigheter, kan du besøke vår globale IP-nettside.

Medarbeidere og eierskap
Pergo har over 550 medarbeidere over hele verden ved de ulike produksjonsanleggene, distrubusjonssentrene og de regionale salgskontorene som er strategisk plassert i Nord-Amerika, Europa og Asia. Både Pergo LLC og Pergo (Europe) AB er heleide datterselskaper av Pergo AG, som igjen eies av Pfleiderer Group, som er en av verdens ledende produsenter av behandlet tre. Du finner mer informasjon om Pfleiderer på www.pfleiderer.com.