Main image

Garanti

Markedets beste garanti varer i 50 år
Alle Pergo-garantier i boliger* er på produktets fulle verdi, som betyr at hvis gulvet skades i henhold til garantibegrepene i løpet av garantiperioden, vil du få et erstatningsgulv til samme materialverdiverdi som det opprinnelige gulvet.

Hva er en trippelgaranti på 50 år?
Trippelgarantien er en forbrukergaranti som dekker slitasje, flekkdannelse og falming.

Hva dekker trippelgarantien på 50 år?
I garantitiden garanterer vi at:
- gulvets laminatoverflate ikke vil gjennomslites
- gulvets laminatoverflate ikke vil falme på grunn av sollys eller elektrisk lys
- det ikke danner seg flekker av stoffer man vanligvis finner i en husholdning.

Pergos garantier er underlagt lokale lover og kan derfor variere fra land til land. I Norge gjelder kjøpskvitteringen / betalt faktura som garantiseddel ved konsumentkjøp. Vær også oppmerksom på at det er forskjellige garantitider for de forskjellige kolleksjonene.

*Garanti for kommersielle miljøer fås på forespørsel.

More information about consumer guarantee:

Consumer_guarantee_laminateflooring.pdf