Main image

Om Pergo

Pergo uppfann laminatgolvet 1977 och idag är vi ett ledande golvföretag på marknaderna i Europa och Nordamerika.  Vi utvecklar och tillverkar laminat- och vinylgolv av hög kvalitet med unika och patenterade egenskaper för bostäder och offentliga miljöer.

I Europa säljs produkterna till konsumenter och entreprenörer för bostäder och offentliga miljöer. De främsta försäljningskanalerna är golv- och färgbutiker och byggvaruhandlare.

Försäljningen i Nordamerika riktar sig främst till konsumenter. Produkterna saluförs primärt av byggvaruhandeln och av mer än 5 000 fristående fackhandlare.

I Sverige har Pergo två tillverkningsenheter, en i Trelleborg och en i Perstorp. Dessutom finns en laminatgolvsfabrik och en fabrik som tillverkar lister i Garner, North Carolina, USA.