Main image

Pergo – ett bra miljöval

På Pergo har miljöarbetet haft en central roll i allt vi gör ända sedan vi började tillverka laminatgolv för 30 år sedan. Det påverkar våra produkter, vår produktion samt valet av råmaterial, processer, leverantörer, transport och emballage.

Återvinning är en viktig del av vår miljöpolicy. Våra produkter består till 80 procent av träspill från träindustrin. Vi använder enbart förnybara träslag som tall och gran – aldrig exotiska träslag eller hotade träslag från regnskogarna.

Tack vare vårt starka engagemang för miljön var Pergo det första golvföretaget som certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001 som visar att vi har ett godkänt miljöhanteringssystem.

Vi var även den första golvtillverkaren någonsin som tilldelades det nordiska miljömärket Svanen. Svanen garanterar att våra certifierade produkter är bra miljöval med hänsyn till produktens miljöpåverkan under hela livscykeln, från råmaterial till kassering.

Vår PEFC-certifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) innebär att alla certifierade produkter är producerade av trä från förnybar skog.

En annan miljöfördel med Pergos laminatgolv är den stora mängden värmeenergi som kan utvinnas
när golven förbränns på en avfallsanläggning. Vi utnyttjar detta för att öka energieffektiviteten i vår egen verksamhet genom att återvinna träspill från fräsningen och sågningen, som sedan
används till att värma upp fabriken. Miljömässigt förnuftigt, vackert och slitstarkt – Pergo är ett klokt köp ur alla synvinklar.