Main image

Organisation

Företaget

Pergo AG, som finns i Baar, Schweiz, är företagets huvudkontor och centrum för all verksamhet som rör det globala varumärket, FoU och immateriell egendom. All tillverkning, distriubution och försäljning för Nordamerika sköts av Pergo LLC i Garner, North Carolina, USA. Pergo (Europe) AB i Trelleborg hanterar all tillverkning, distribution och försäljning för Europa och Asien/Stillahavsområdet.

Immateriell egendom

Pergo anses vara det företag som uppfann laminatgolvet och har utvecklat innovativa och banbrytande produkter och tekniker inom branschen. Vår omfattande portfölj av immateriell egendom är skyddad och marknadsförs under en separat affärsenhet. Mer information om vår immateriella egendom finns på vår globala webbplats.

Anställda och ägare

Pergo har över 550 anställda över hela världen vid olika tillverkningsanläggningar, distributionscenter och regionala försäljningskontor som är strategiskt placerade i Nordamerika, Europa och Asien/Stillahavsområdet. Både Pergo LLC och Pergo (Europe) AB är helägda dotterbolag till Pergo AG som i sin tur ägs av Pfleiderer Group, en av världens ledande tillverkare av förädlade trävaror. Mer information om Pfleiderer finns på www.pfleiderer.com.