Main image

Garanti

Marknadens bästa garanti gäller i 50 år
Alla Pergos garantier för hemmiljöer* gäller till produktens fulla värde. Det betyder att om golvet skadas under garantiperioden får du ett ersättningsgolv till samma värde som ursprungsgolvet.

Vad är trippelgaranti i 50 år?
Trippelgarantin är en konsumentgaranti som täcker slitage, fläckar och blekning.
 
Vad omfattas av den 50-åriga trippelgarantin?
Under hela garantiperioden garanterar vi att
- golvets laminatyta inte kommer att slitas ner
- golvets laminatyta inte kommer att blekas på grund av solljus eller elektriskt ljus
- golvet inte kommer att fläckas av ämnen som normalt återfinns i hemmiljöer.
 
De specifika reglerna för garantierna varierar från land till land eftersom de lyder under varje lands lagar och förordningar. Mer detaljerad information om Pergo-garantin i ditt land får du hos din lokala återförsäljare.
 
*Kommersiell garanti på begäran.

More information about consumer guarantee:

Consumer_guarantee_laminateflooring.pdf