Main image

Rengöringsinstruktioner

Lägg en dörrmatta vid entrén, eftersom grus och sand kan ha en slipeffekt på golvytan. Vi rekommenderar möbeltassar av plast eller rostfritt stål som inte samlar smuts. Kontorsstolar på hjul bör förses med mjuka hjul.
Ersätt våtrengöring med torra rengöringsmetoder. Det ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Det krävs inga installationsförberedelser för Pergos plattor och plank i vinyl. Golvtäckning får inte tejpas fast.

Regelbunden rengöring
Behovet av rengöring varierar beroende på miljö.

Torr rengöring
Görs med Pergo mikrofibermopp eller med dammsugare.

Våttorkning
Torka golvet med en fuktig mopp vid behov. Använd Pergo Laminate and Wood Floor Cleaner och Pergo mikrofibermopp. Fukta mikrofibermoppen med varmt vatten och Pergo Laminate and Wood Floor Cleaner. Mikrofibermoppen minimerar användningen av vatten och rengöringsmedel.

Periodiskt underhåll / Rengöring efter installation
Sopa, dammsug eller moppa bort damm och smuts. Rengör golvet
med Pergo Laminate and Wood Floor Cleaner och Pergo mikrofibermopp. Arbeta inte med större ytor är 15 – 20 m2 samtidigt. Skölj golvet ordentligt med vatten och torka torrt med trasa.

Borttagning av envisa fläckar eller gummimärken
Ta bort envisa fläckar från golvet med Pergo Laminate and Wood Floor Cleaner och en ren mopp, trasa eller polerduk som inte repar. Använd Pergo Laminate and Wood Floor Cleaner (outspädd) på fläcken och låt medlet verka några minuter. När fläcken är borttagen eftertorkar man med vatten för att få bort medlet. Fläckar bör tas bort omedelbart eftersom vissa fläckar fastnar med tiden och kan bli svåra eller omöjliga att få bort.